يكشنبه 6 فروردين 1396 11:44:35

ارتباط با سازمان

 

تلفنخانه مركزي : 33844

پست الكترونيكي
qmpo@mporg.ir

نشاني پستي : قزوين، ميدان سرداران، بلوار دانشگاه امام خميني (ره)

 كد پستي 13157-34146


Powered by Tetis PORTAL