يكشنبه 28 آبان 1396 01:10:31

12 مهر 1395 11:23:58
اصلاحات دفترچه‌هاي راهنماي ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور و همچنين آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهريورماه سال 1395

پيرو اطلاعيه هاي قبلي در خصوص ثبت نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور مي رساند: با توجه به اعلام سازمان اداري واستخدامي كشور اصلاحات جديد ذيل در دفترچه راهنماي مذكور صورت گرفته، ضرورت دارد داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند ، در صورت علاقه‌مندي با مراجعه به قسمت ويرايش نسبت به ويرايش اطلاعات خود از تاريخ 1395/07/11  لغايت 1395/07/17 اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه در اين آزمون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمايل براي ثبت‌نام لازم است با توجه به دفترچه‌هاي راهنماي ثبت‌نام )سومين آزمون استخدامي متمركز و استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و همچنين اطلاعيه‌هاي اصلاحي مورخ 95/4/31 و 95/5/4   مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org  با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور در بازه زماني فوق نسبت‌به ثبت‌نام اقدام نمايند. آزمون براي كليه داوطلبان در روز جمعه مورخ 1395/08/21  برگزار خواهد شد.

ضمناً اطلاعيه سازمان فوق درخصوص زمان ثبت‌نام و برگزاري آزمون استخدام براي شغل‌محلهاي وزارت آموزش و پرورش در روز چهارشنبه مورخ 1395/07/14 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني آن سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 جنس پذيرش دركد شغل محل هاي ذيل از جنس فقط مرد، به مرد و زن اصلاح مي‌گردد.

 

تعداد

جنس پذيرش

محل خدمت

خوشه شغلي

شغل

كد شغل محل

7

مرد / زن

قزوين-استان قزوين- اداره كل تعزيرات حكومتي

(قزوين (4 نفرمرد/زن)

بويين زهرا، ابيك، البرز

( هركدام 1 نفر مرد)

كارشناس حقوقي

كارشناس حقوقي/1

13440

1

مرد / زن

قزوين-قزوين- اداره كل دامپزشكي

كارشناس امور فرهنگي

كارشناس امور فرهنگي 1

13768

1

مرد / زن

قزوين-استان قزوين-

شهرستان قزوين زندان قزوين

امور اداري

كارگزين

13893

1

مرد / زن

قزوين-استان قزوين-شهرستان قزوين زندان قزوين

كارشناس برنامه ريزي 1

كارشناس برنامه‌ ريزي

14006

 

2-اصلاحات مربوط به سازمان امورمالياتي كشور:

رشته تحصيلي مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم و بهره وري با كد 31240  و با مقطع تحصيلي فوق ليسانس به كد شرايط احراز 528 براي عنوان شغلي «مامور تشخيص ماليات (كارشناس مالياتي)» در كد شغل محل هاي ذيل اضافه مي‌گردد.

تعداد

جنس پذيرش

محل خدمت

خوشه شغلي

شغل

كد شغل محل

3

مرد / زن

قزوين-البرز

امور مالياتي

مامور تشخيص ماليات (كارشناس مالياتي)

13269

2

مرد / زن

قزوين-تاكستان

امور مالياتي

مامور تشخيص ماليات (كارشناس مالياتي)

13270

19

مرد / زن

قزوين-قزوين

امور مالياتي

مامور تشخيص ماليات (كارشناس مالياتي)

13271

 

 

 

 Powered by Tetis PORTAL