اطلاعيه ها
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:
فردا جشنواره شهيد رجايي استان قزوين برگزار مي شود
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:
سه واحد استاني برتر در ارزيابي شاخص هاي استاني تقدير مي شوند
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:
آغاز مرحله بررسي و ثبت درخواست اصلاح امتيازات عملكرد شاخص هاي ارزيابي سال 97

حميد حبيبي

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

habibi.h@mporg.ir

منوي اصلي

مهندسي نقش و ساختار دولت

توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري

خدمات عمومي در فضاي رقابتي

مديريت سرمايه انساني

توسعه فرهنگ سازماني

صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري

ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد

مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور

اخبار و رويدادها
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: استان قزوين با بالاترين امتياز رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاه هاي اجرايي در جايگاه نخست كشور قرار دارد.

1398/6/7
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: جشنواره شهيد رجايي استان قزوين، فردا با حضور حجت الاسلام سيد محمود علوي، وزير اطلاعات برگزار خواهد شد.

1398/6/6
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

سه واحد استاني برتر در ارزيابي شاخص هاي استاني ارزيابي عملكرد سال 1397 كه داراي اقدامات برجسته هستند، در جشنواره شهيدرجايي تقدير خواهند شد.

1398/5/19
برنامه،قوانين و مقررات

برنامه جامع اصلاح نظام اداري

شوراي راهبري توسعه مديريت

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

تصويب نامه هيأت وزيران

تصويب نامه هيات وزيران

مصوبات شوراي عالي اداري

بانك قوانين و مقررات

دسترسي سريع

  

1398/6/30 14:9:44
سرشماري ها
Powered by Tetis PORTAL