J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
12 شهريور 1394 11:35:20
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در مجمع مشورتي، معرفي امامزاده حسين (ع) به عنوان محرك گردشگري استان

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در مجمع مشورتي، امامزاده حسين (ع)را به عنوان محرك گردشگري استان قزوين معرفي كرد.

     به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي دردومين جلسه مجمع مشورتي توسعه استان كه در سالن اجتماعات سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار گرديد، سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در مجمع مشورتي، امامزاده حسين (ع)را به عنوان محرك گردشگري قزوين معرفي كرد.

     ياري درخصوص نقش افراد و گروهها در پيشبرد اهداف و تلاش استان خاطر نشان كرد : در خصوص وضع موجود، پتاسيلها و قابليت ها ي عمده استان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته  و ما در اصل به دنبال آينده نگري مي باشيم، كه دست به دست دهيم و با همكاري، هم فكري و ارائه طريق، آينده هاي محتمل و ممكن را با مديريت صحيح ساماندهي كنيم. وي تصريح كرد كه من معتقدم تا امامزاده حسين به طور منظم و اصولي ساماندهي نشود به هيچ عنوان مسير گردشگري نخواهيم داشت .

     ايشان متذكر شد؛ باتوجه به اينكه سازمان مديريت متولي ودبيرخانه انجمن علمي وتخصصي اين مجمع مي باشد از رسالت بالايي برخوردار است ، افراد واعضاي آن بايد موظف به هدايت يك مجموعه باشند و با بهترين شكل و با تمام وجود در اين مجمع فعاليت و تلاش نمايند .

    ياري مطرح نمود؛ طبق هماهنگي بعمل آمده كليه اعضاي سازمان مديريت به اضافه اعضاي شوراي مشورتي و يا كساني كه در دستگاههاي اجرايي استان علاقمند به همكاري مي باشند،  الزاماً در يك دوره آموزشي 12ساعته به صورت فشرده دراين خصوص شركت كنند.

    در اين نشست كه با حضور حبيبي معاون عمراني استاندار و اعضاء شورا تشكيل شد، علي رحماني معاون برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي اظهار داشت: درخصوص مطالعه و تهيه برنامه آمايش استان و نقش و جايگاه و ارتقاء آن پيش نويسهايي در استان تهيه گرديده و سعي بر آن شده است كه جهت تدوين و بهتر شدن آنرا ساختارمند نمائيم. ضمن اينكه اين كار با توجه به رفت و برگشت هاي متعدد بين مشاورين و همكاران معاونت برنامه ريزي استانداري نهايي و در قالب ده جلد گزارش تهيه، به هنگام ومنتشر شده است. با توجه به مطالعات مربوط به تهيه برنامه آمايش استان گزارش هايي در زمينه وضع موجود و برنامه ريزي و سياستگذاري تهيه و چكيده مطالعات در قالب دو جلد كتاب با عناوين «آينده نگري و سياستگذاري» و «ساختار اجرايي آمايش استان» تهيه و به چاپ رسيده است كه استان را با توجه به وضع موجود و قابليت به 8 منطقه و 43 ناحيه مشخص و معرفي مي نمايد و در حال حاضر مي توانيم ادعا كنيم كه تنها استاني هستيم كه آمايش را بدين صورت چاپ و اجرايي نموده ايم.

   درادامه كشاورز عضو هيئت علمي دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) اظهار داشت؛ خوشبختانه يكي از ويژگيهاي بارز استان قزوين اين است كه در حوزه تدوين برنامه ها و عرصه فعاليت، نسبت به ساير استانها ي ديگر از وضعيت بسيار مناسب و مطلوبي برخوردار است و ما مي توانيم از قابليتها و پتانسيلهايي كه براي جذب دارد نهايت استفاده را كرده و با مطالعات و   برنامه ريزي هاي راهبردي چشم اندازهاي خوب و روشني را براي استان ايجاد نمائيم.

   هادي صادق دقيقي مدير آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت درخصوص تدوين سند و آينده نگري استان گفت: با توجه به احياء سازمان مديريت يكي از مباحثي كه در حال حاضر مطرح است بحث آينده نگري و آينده پژوهي است كه در اين زمينه قصد داريم از مشاركت نخبگان و صاحب نظران و فرهيختگان در حوزه هاي مختلف نهايت استفاده را ببريم و با توجه به شكل گيري شوراي مشورتي، اقداماتي هم درخصوص برنامه استاندارد سازي صورت گرفته و با ايجادكميته تخصصي افراد علاقمند و متخصص مي توانند فعاليت و همكاري نمايند.

   در ادامه محسن قاسمي رئيس مجمع مشورتي تاكيد كرد؛كه موضوع مجمع در كلان كشور به صورت جدي دنبال و پيگيري مي شود كه در حال حاضر 16 استان راه اندازي و فعاليت مي نمايند كه انشاء اله اين هفته در قزوين مجمع به طور رسمي و مستمر شروع  به كار كند.  ايشان افزود ؛ آقاي دكتر نوبخت بدنبال تلفيق  نظرات مديران و نخبگان هر استان  مي باشد  كه بايد به آن توجه ويژه شود. شوراي هر استان به تعداد 21 نفراست كه در حال حاضر اسامي 19نفر به تهران معرفي شده است و اين شورا زماني مثمر ثمر بوده و خروجي دارد كه اعضاي اين شورا متشكل از افراد توانمند و متخصص باشند.

   در پايان حبيبي معاون استاندارضمن تقدير و تشكر از زحمات و فعاليت همكاران سازمان مديريت درجهت تهيه اسناد و توسعه افزود ؛ كه اجراي اهداف آمايش كار بسيار سخت و دشوار است و مديران بايد در اين راستا با صبر و تحمل تمامي طرحهاي صنعتي و يا گردشگري و ... را منطبق باسند آمايش بدانند، در استان قزوين بحمداله كارگروهها منظم و مستمر و منطبق با برنامه بوده و ما در حوزه هاي مختلف توانسته ايم تا حدودي در راستاي اهداف كارگروه و سند آمايش پيشرفت خوبي داشته باشيم. در حال حاضر محور سند آمايش ما مسئله آب و مسئله زيست محيطي و جلوگيري از پراكندگي صنايع است كه اخيراً اين موضوع حساس و پررنگ شده وبه صورت ويژه در دستور كار استان آمده است و در اين راستا محور تصميم گيري ها ، مجوز و برنامه هاي ما بايدمنطبق با سند آمايش باشد و سعي شودبا بررسيهاي دقيق آن را نهادينه كنيم و اميدواريم  مسئله پايه اي استان را با برنامه ريزي خوب و منسجم به حركت درآوريم.

Powered by Tetis PORTAL