J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
29 آذر 1394 14:40:26
ابوالفضل ياري در جلسه شوراي برنامه ريزي : مديران همراه با بخش خصوصي پاداش دريافت خواهند كرد.

ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: مديراني كه پروژهاي عمراني دستگاههاي خود را جهت تكميل به بخش خصوصي واگذار نمايند ، پاداش دريافت خواهند كرد.

    به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين جلسه ي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور فريدون همتي استاندار، معاونين استاندار، رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، مديران دستگاههاي اجرايي و معاونين و روساي گروه سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار گرديد . فريدون همتي استاندارقزوين در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اجراي پروژ هاي دولتي اظهار كرد : همه ما به شرايط كشور واقفيم و همه صاحب نظران و مديران و مسوولان به اين نتيجه رسيده اند كه همه وظايف وكارها، ازطرف دولت بهبود و سر انجام نخواهد يافت و اين امر بايد با مشاركت بخشهاي غير دولتي وخصوصي پررونق صورت پذيرد. وي افزود : دراين زمينه، جهت گيري نظام و دولت، در جهت استفاده از توان و ظرفيت بخش خصوصي دراقتصاد است و تجربه كشورهاي موفق و توسعه يافته نيز نشان مي دهد كه اين رويكرد، درست و قابل دفاع است.  استاندار با بيان اينكه"شرايط ظالمانه ي حاكم برقيمت نفت ، تحريم ها و شرايط بد اقتصادي باعث شده دولت به تنهايي توان انجام تمامي طرح ها را نداشته باشد." اظهار داشت : در اين اوضاع و احوال بايد مديراني به كار گرفته شوند كه بتوانند طرح ها و پروژهاي خود را به بخشهاي خصوصي واگذار كنند واستان زماني روي توسعه و پيشرفت را خواهد ديد كه به سمت جلب و جذب ظرفيت ها و پتانسيل هاي بخش خصوصي حركت كند. وي تصريح كرد : ملاك ومعيار مديريت ارشد استان درارزيابي كارنامه مديران ميزان موفقيت آنها درجذب سرمايه هاي بخش خصوصي وغير دولتي است. فلذا به سرعت بايد پروژه ها شناسايي،اولويت بندي و به بخش خصوصي واگذار شوند واين باور و اعتقاد در مديريت استان وجود دارد كه با همه توان از سرمايه گذاري بخش خصوصي حمايت كند. استاندار با اعلام اينكه" مديران يك هفته براي اعلام طرح ها وامور قابل واگذاري فرصت دارند ." خاطرنشان كرد : از آيتم ها و شاخص هاي كليدي و با درجه ارزش و اهميت بالا در ارزيابي مديران واگذاري كارها به بخش خصوصي است و از مديران انتظار دارم همه تلاش خود را بكار گيرند تا قزوين به يكي از استان هاي پيشتاز در امر واگذاري طرح ها به بخش خصوصي تبديل شود.  نماينده عالي دولت دراستان افزود: تحقق اين هدف موجب مي شود دستگاه ها چابك تر وسريع تر شده و به كارهاي اصلي و كلان خود برسند. وي گفت: مهمترين ماَموريت واولويّت بنده درشرايط فعلي همين كاراست و عزم واراده جّدي خود را در اين زمينه به كار خواهم گرفت. همتي با بيان اينكه" بايد دراين زمينه فرهنگ سازي شود و من به نوبه خود به شدت پيگير آن خواهم بود." ادامه داد : هر مديري هم بيشترين واگذاري ها را به بخش خصوصي و غير دولتي داشته باشد از طرف مديريت عالي استان مورد تشويق قرار خواهد گرفت و شرايط استان قزوين از نظرواگذاري طرح ها دروضعيت مناسبي است و بايد مديران تمام تلاش شان را در اين زمينه بكار بگيرند . استاندار با تاكيد بر تعامل وهمكاري وهمدلي بين دستگاه ها ومديران در راستاي پيشبرد اموراظهار داشت : همه دستگاه ها بايد مانند اجزاي يك سيستم درتعامل و همكاري با يكديگر باشند تا خروجي فعاليت ها بك خدمت ماندگار باشد فلذا نگاه بخشي نبايد داشته باشيم. وي با بيان اينكه" با شناختي كه در اين مدت ازمجموعه مديريتي استان به دست آورده ام برداشت و احساسم اين است كه يك مجموعه مديران توانمند در استان وجود دارند."  ادامه داد: مديران هرجامعه اي را مي توان به سه دسته مديران تحول آفرين، مديران حافظ وضع موجودو درنهايت مديراني كه وضعيت موجود را تنزل مي دهند تقسيم كرد و استان قزوين نيز از مديران تحول آفريني برخوردار است كه بايد با همكاري آنها كارها را پيش ببريم . نماينده عالي دولت در استان خطاب به مديران اظهار داشت :  شما مديران دولت تدبير و اميد هستيد و اين دولت متعلق به نظام جمهوري اسلامي است و از شما انتظار مي رود در هر موقعيتي از اهداف، سياست ها و موفقيت هاي دولت دفاع و خدمات و دستاوردهاي آن را اطلاع رساني كنيد . ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اظهارداشت : مديراني كه با واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به بخش خصوصي نسبت به تكميل طرح هاي عمراني اقدام نمايند پاداش خواهند گرفت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي قزوين بااشاره به اينكه ازآنجايي كه در پيش نويس لايحه برنامه ششم توسعه ، نسبت به گذشته واگذاري طر حها به بخش خصوصي سخت گيري نمي شود افزود: در بخش نامه هاي ابلاغي مكانيسم هاي تشويقي براي تسهيل در روند واگذاري ها ديده شده، از اين رو بيشتر مي توانيم از توانايي اين بخش براي پيشبرد اهداف استان استفاده كنيم. وي با تاُكيد برتكميل پرژه هاي نيمه تمام در استان بيان كرد: از اين پس پروژه هاي جديد فقط با مجوز دولت و شخص رئيس جمهورصادرمي شود و همه مديران موظفند نسبت به تكميل طرح هاي نيمه تمام و گذشته ي خود اقدام كنند. وي تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلّف شده است طرحهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي را شناسايي و به دستگاهها ابلاغ نمايد واين كار نشان مي دهد دولت براي استفاده از بخش خصوصي براي تكميل طرح ها عزم جدّي دارد ودر اين خصوص بايد كارگروهي تشكيل شود. وي افزود : در بخشهاي آب و فاضلاب، برق، صنعت وكشاورزي امكان واگذاري طرح ها به بخش خصوصي وجود دارد كه از مديران انتظارمي رود در اين زمينه فرصت را مغتنم شمرده و به سرعت وجدّيت مسائل را دنبال واقدام نمايند. ياري گفت : مديراني كه درواگذاري طرحهاي نيمه تمام موفق عمل نمايند ضمن اخذ پاداش قابل توجه، مي توانند ازاولويت دريافت اعتبارات دستگاه خود نيز برخوردار باشند و درنهايت درارزيابي مديران از آنها به صورت شايسته تقدير به عمل خواهد آمد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه جلسه به موضوع پرداخت معوقات اضافه كاري كاركنان دستگاه هاي اجرايي اشاره و تصريح كرد : اين سازمان آمادگي دارد تا نسبت به پرداخت اضافه كار كاركنان دستگاه هاي اجرايي در 9 ماه اول سال جاري اقدام نمايد. وي با بيان اينكه كاركنان دستگاه هاي اجرايي نياز به نشاط و انگيزه دارند تاكيد كرد: مديران نبايد اعتباراتي كه در قالب اضافه كار با دستگاه ها مبادله مي شود صرف هزينه هاي ديگر كنند. لازم به توضيح است در ادامه جلسه برخي از مصوبات كارگروهاي تخصصي ذيل شوراي برنامه و توسعه استان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

Powered by Tetis PORTAL