J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
21 فروردين 1395 8:18:27
در راستاي شعار سال، سياستهاي اقتصاد مقاومتي عملياتي مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، اوّلين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور فريدون همّتي استاندار، ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  و "دبير جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي" استان به همراه مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران در سالن جلسات استانداري برگزار گرديد. ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين گفت : در راستاي شعار سال، سياستهاي اقتصاد مقاومتي عملياتي مي شود. در اين راستا لازم است مديران دستگاه ها، در برنامه ريزي اجرايي اقتصاد مقاومتي، از اسناد و مطالعات قبلي كه در استان انجام شده است استفاده و مطابق آن سند آمايش را به روز رساني كنند. وي گفت؛ تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي دراستان، به منظور ساماندهي فعّاليت ها، هدايت و عملياتي كردن منويات رهبري فعّال شده و اميد است دستگاه هاي اجرايي براي پيشبرد اهداف و سياستهاي استان، ضمن هماهنگي و نظارت بيشتر دربرنامه ها، برش استاني و ملّي را،  مورد توجه قرار دهند. دبير جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين تصريح كرد؛ در برنامه هاي پيش بيني شده امسال، توجه به صرفه جويي در هزينه ها، اصلاح ساختار درآمدي، افزايش درآمد مالياتي و سهم صندوق توسعه ملّي، شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن، تقويت فرهنگ جهادي، بالا بردن اعتماد مردم به دولت، افزايش ظرفيت علمي، فني و اقتصادي، شفاف سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و افزايش پوشش استاندارد لحاظ شده است. ياري تصريح كرد: در پيشنهادهاي ده گانه از سوي مقام معظم رهبري براي اقدام و عمل در زمينه ي اقتصاد مقاومتي، بايد شناسايي فعاليتهاي زنجيره اقتصادي و مزيّت دار، احياء توليد داخلي، خودداري از مصرف و خريد كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد، مديريت منابع ملي و بهره برداري از سرمايه گذاري هاي قبلي، انتقال دانش فني درجذب سرمايه گذاري خارجي در برنامه ها گنجانده شود. وي گفت؛ درخصوص مردمي كردن اقتصاد بايد در مسير كاهش نقش دولت در طرح هاي عمراني گام برداشت. اين برنامه ها بايد برش استاني داشته باشد و مديران ضمن پيگيري طرح ها از وزارتخانه مربوطه تكاليف استاني را مشخص كنند تا پس از تصويب در كارگروهها اصلاحات لازم انجام و فرايند اجرايي آغاز شود. ياري اظهاركرد: استان قزوين از جمله استانهايي است كه سند آمايش را تدوين نموده است . سند توسعه، اشتغال وتقويم رويدادها نيز درحال آماده شدن است ، از مديران دستگاه ها درخواست مي شود ابتدا به اسنادي كه آماده و تدوين شده مراجعه نمايند و به دنبال سند نويسي كه قابليت اجرايي شدن ندارد نروند ، و از اين طريق نيازهاي خود را تاُمين و عملي كنند.    رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اضافه كرد : براي هر دستگاه ۱۰ اولويّت كاري در حوزه اقتصاد مقاومتي پيش بيني شده كه بايد دستگاه ها برنامه هاي خود را در اين قالب رصد كرده و با انسجام، تعامل و همكاري مناسب براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در اين راستا حركت كنند. وي تصريح كرد : در سال 1393 برش استاني و يك كتاب با نگاه ملّي در اين خصوص تهيه و تدوين شده كه مديران دستگاه هاي اجرايي استان به جهت برنامه ريزي بهتر و يا اگر به نوعي با اقتصاد مقاومتي فاصله دارند،   مي توانند از اين مجموعه در راستاي  بهره وري بيشتر استفاده نمايند. ياري  تاَكيد كرد؛ فساد، ويژه خواري، قاچاق كالا و افزايش بهره وري را از مسائل مهم است كه در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد. تلاش همه جانبه را مي طلبد كه با اين گونه موارد برخورد و مبارزه جدّي كنيم. وي ادامه داد؛ ما در برنامه هاي خود بايد، توسعه ظرفيت هاي صادراتي، زيرساخت تجارت خارجي و ترانزيت، توسعه توليد صنايع دستي، رقابت پذيركردن استانها، توسعه صنايع و معادن، عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي قطع وابستگي به نفت را لحاظ و از مسائل مهم قلمدادكنيم. ياري اظهارداشت : تا پايان ارديبهشت ماه، بايد مديران دستگاههاي اجرايي پس از ارتباط با وزارتخانه مربوطه،  به منظوربررسي و تصويب نهايي در استان طرح هاي پيشنهادي خود را ارائه نمايند. در پايان جلسه، فرمانداران و مديران دستگاههاي اجرايي استان، در خصوص اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي ، ديدگاهها و نظرات خود را مطرح كردند.  

Powered by Tetis PORTAL