J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
25 خرداد 1395 12:56:43
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي بيست هزار نفر فرصت شغلي سهم استان قزوين در سال 1395

 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي، بيست هزار نفر سهم اشتغال استان قزوين در سال 1395 كه حدود شش هزار نفر در بخش روستايي استان است تعيين شد.

    به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، هفتمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور دكتر نعمت اله رضايي معاون برنامه ريزي و امور زير بنايي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ، دكترفريدون همّتي استاندار، ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و " دبير جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي" استان ، معاونين استاندار، مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران در سالن جلسات استانداري برگزار گرديد.

   در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در استانداري، بيست هزار نفر سهم اشتغال استان قزوين در سال 1395 كه حدود شش هزار نفر در بخش روستايي استان است تعيين شد.

   ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: بايد كميته راهبري استاني هرچه سريعتر دراستان شكل گيرد تا بتوانيم از موارد آن بهره مند شويم.

   وي افزود: نقش فرمانداران درحوزه روستايي كم رنگ است درحالي فرمانداران مي توانند مؤثرتري داشته باشند. ما اگر بتوانيم كميته راهبري استاني را در سطح روستاها وشهرستان ها شكل دهيم مي تواند به پيشبرد اهداف استان كمك كنند.

  ياري با بيان اين كه استان قزوين جزء اوّلين استاني است كه سند توسعه روستايي را با محوريّت بيست روستا به سرانجام رسانده است افزود: استان قزوين در اين خصوص از وضعيت مناسبي برخوردار بوده و تا كنون در اين زمينه فعاليّت و نتايج كسب كرده  است و اگر شرايط داشته باشيم كه با همان الگو ومدلي كه از قبل وجود داشته نسبت به شناسايي فرصت ها و الويّت ها اقدام كنيم مي توانيم  نتايج كار بردي تري بدست آوريم.

    در ادامه نعمت اله رضايي معاون برنامه ريزي و امور زير بنايي معاونت توسعه روستايي گفت: براي اوّلين بار است كه در كشور درخصوص تهيه حسابهاي اقتصادي روستا ( ارزش افزوده روستايي) دربخش هاي خدمات، كشاورزي و ماهيگيري و صنعت و معدن، نرخ بيكاري روستايي، نرخ مشاركت روستايي و.... تهيه شده است.

    وي افزود: براي رسيدن به ارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار روستايي بايد اهداف و برنامه ها را در راستاي سياست ها و برنامه هاي دوازده گانه ملّي اقتصاد مقاومتي طراحي نمائيم.

  وي با بيان اين كه معاونت توسعه روستايي اهدافي را در موضوعاتي از قبيل، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي روستائيان، ايجاد اشتغال پايدار روستايي، اصلاح ساختار اقتصادي روستا، افزايش سهم اقتصاد روستا از توليد ناخالص داخلي كشور را طراحي نموده است گفت: پروژه هايي در دستوركار است كه قابليّت اجرايي دارد و اين موضوع نيازمند پيگيري جدّي و عزم راسخ استان را مي طلبد.

  رضايي در اين جلسه تصريح كرد: براي اجرايي شدن طرحها، پروژه ها و اهداف كمّي در برنامه پنج ساله ششم تهيه و تدوين خواهد شد .

  در جلسه شوراي اقتصاد مقاومتي  فريدون همّتي اظهارداشت: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي در استان قزوين بسيار فعّال و با جديّت پيگيري مي گردد و با تشكيل ۱۲ كميته اقتصادي تلاش لازم انجام مي شود تا به نتايج كارشناسي و عملي دست يابيم.

   وي گفت: كميته اشتغال در استان به دو بخش مشاغل خرد و كوچك و مشاغل خانگي و كلان دربخش هاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و خدمات تعريف شده و ما اميدواريم در اين زمينه ها برنامه ريزي ها يي كه داريم به نتيجه برسد.

   همتّي با تأكيد بر اينكه نظام  نظارت و ارزيابي بايد پيش بيني شود گفت: بايد فعاليّت ها به صورت مستمر رصد شود و در اين راستا آموزش دهياران براي كمك به ايجاد اشتغال پايدار اساسي و مهم است.
   وي اضافه كرد: خوشبختانه دهياران باسوادي در روستاهاي استان حضور دارند كه بايداز اين ظرفيت ها براي اجراي طرح هاي اقتصادمقاومتي استفاده بهينه كنيم.

  استاندار تصريح كرد: با برنامه ريزي مدّون و انسجام بخشي كارها ۳۰ درصد سهم اشتغال استان معادل ۶ هزار نفر در بخش روستايي محّقق خواهد شد.

  وي در ادامه بيان كرد: خانه هاي روستايي بايستي تبديل به كارگاه هاي كسب و كار شوند زيرا هدايت روستاييان در مسير اشتغال پايدار، در بكارگيري منابع مي تواند صرفه جويي مناسبي را در آينده براي استان به ارمغان آورد.

  همّتي اظهار داشت: بايد مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران پاي كار باشند تا بتوانيم با اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي زمينه اشتغال در روستاها و جلوگيري از مهاجرت را فراهم كنيم.

  استاندار قزوين گفت : رونق اشتغال و فراهم آوردن زمينه كسب و كار در روستاها در راستاي اقتصاد مقاومتي است و بايستي مورد توجه جّدي قرار گيرد.

  در پايان جلسه مقرر شد كه با رياست استاندار و مديركل امور روستايي و شورا ها ي استانداري و عضويت برخي از دستگاه هاي اجرايي، كميته راهبري استاني تشكيل گردد.

 

Powered by Tetis PORTAL