J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
27 بهمن 1397 8:22:21
اجازه نخواهيم داد حقوق مردم با تخريب محيط زيست ناديده گرفته شود

معاون رييس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست گفت: اگر در كارها استراتژي نداشته باشيم با مشكلات جدي روبرو خواهيم شد و ما اجازه نخوايم داد به بهانه توسعه، حقوق مردم با نابودي محيط زيست ناديده گرفته شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، عيسي كلانتري  در جلسه شوراي توسعه و برنامه ريزي استان قزوين افزود: اگر در كارها استراتژي نداشته باشبم در آينده دچار چالش و مشكل مي شويم لذا لازم است استراتژي را پذيرفته  و بر اساس آن پيش برويم تا هم محيط زيست آسيب نبيند و هم مشكلي نداشته باشيم.

وي اضافه كرد: وقتي اصول را مبناي كار قرار دهيم مشكلي نخواهيم داشت چرا كه هم اشتغال ايجاد شده و هم طرحها اجرا مي شود و در كنار آن محيط زيست هم سالم مي ماند.

كلانتري بيان كرد: چهل سال آب را آلوده كرديم، تالابها را خشك كرديم، ريزگرد راه انداختيم، آبهاي زيرزميني را مصرف كرديم و بايد اذعان كنيم عملكرد زيست محيطي ما مطلوب نبوده و بايدبپذيريم وقتي توسعه پايدار را كنار مي گذاريم بايد مشكلات را تحمل كنيم.

رئيس سازمان محيط زيست كشور يادآورشد: هيچ پروژه اي بدون مطالعات زيست محيطي نبايد اجرا شود و در گذشته خيلي از تصميماتي كه گرفته اند علمي نبوده از جمله محور الموت به تنكابن يكي از اين پروژه هاي مشكل دار است.

وي اظهارداشت: رئيس جمهور دستور دادند ۲۵۶ پروزه را دوباره مطالعه كنيم كه حدود ۲۲۶ ميليون دلار و بيش از ۶۴ هزار ميليارد تومان درآنها سرمايه گذاري شده و ميتواند صدها هزار شغل را ايجاد كند اما برخي از آنها اگر اجرا شود محيط زيست را نابود مي كند.

كلانتري گفت: توسعه پايدار چيز پيچيده اي نيست تنها بايد به چند موضوع توجه داشته باشيد و كاري كنيد كه توجيه اقتصادي داشته باشد، نظم اجتماعي و محيط زيست را نابود نكند و سرمايه نسل آينده را از بين نبرد و با رعايت همين موارد مي توانيد توسعه پايدار را محقق كنيد.

وي اظهارداشت: نسل هاي آينده هم حق دارند زندگي كنند و ما بايد محيط زيست را براي آيندگان حفظ كنيم و بدانيد همه ما در اين سازمان دنبال آن هستيم تا مشكلات مردم حل شود اما امروز از عملكرد محيط زيست نمي توانيم دفاع كنيم.

رئيس سازمان محيط زيست كشور تصريح كرد: نمي توان به تخريب محيط زيست بي تفاوت بود، در فصل زمستان نبايد نيروگاهها از سوخت مازوت استفاده كنند اما چون روزانه ۴۴۰ هزار بشكه مازوت در پالايشگاههاي كشور توليد مي شود بايد جايي آن را مصرف كنند و در اين زمينه بايد از وزير نفت تشكر كرد كه با از خود گذشتگي كمك كردند تا سوخت ۱۲ نيروگاه از مازوت به گاز تبديل شود.

وي اظهارداشت: زندگي مردم را ما بايد سامان دهيم و از محيط زيست دفاع كنيم البته بايد مراقب باشيم تا كارشكني هم نشود وقتي مجلس تصويب كرده ما موظفيم در حداكثر دو ماه جواب استعلام هاي زيست محيطي شما را بدهيم و اگر در اين مدت جواب نداديم شما اجازه داريد بدون توجه به محيط زيست طرح خود را اجرا كنيد.

كلانتري يادآورشد: اجازه نمي دهيم بدون مطالعه با ساخت جاده و راه آهن و كارخانه، جنگل ها و تالابها را نابود كنيد و اگر قرار است جنگلهاي هيركاني با ساخت جاده اي نابود شود اجازه نخواهيم داد چون اين ميراث متعلق به آيندگان است وما وظيفه داريم جلوي توسعه غلط در كشور را بگيريم.

وي بيان كرد: حق نداريم اشتباهات عسلويه را در مكران تكرار كنيم، وقتي مي گويبم صنايع آب بر در مناطق كم آب نباشد مي توان جاي ديگر اين طرح را اجرا كرد.

معاون رئيس جمهورافزود: راه براي توسعه در كشور باز و هموار است اما نبايد اجازه دهيم به بهانه توسعه حقوق مردم ناديده گرفته شود ما بايد زيستگاهها و مناطق حفاظت شده را در اختيار مردم قرار دهيم و فقط آنجا شكارچي نرود زيرا محيط زيست متعلق به همه ايرانيان و نسل هاي بعدي است كه بايد در اين سرزمين بدنيا آمده و زندگي كنند و انصاف نيست آب شيرين را تمام كنيم و سرزميني خشك را تحويل ديگران دهيم.

وي اظهارداشت: بر اساس اصول كنوانسيون جهاني حداكثر مي توانيم ۴۰ درصد از آب هاي تجديدپذير را استفاده كنيم كه ما در سال جاري ۱۲۰ درصد آن را مصرف كرديم و در شرايطي كه ۷۰ ميليارد مترمكعب ذخيره آبي داشتيم بيش از ۹۴ ميليارد مترمكعب را مصرف كرديم كه نگران كننده است.

كلانتري اضافه كرد: ساخت سد هم خوب است و هم بد اما بايد مراقب باشيم آن را در جاي مناسب بسازيم، امروز چرا بايد ميزان بهره وري انرژي در كشور ما بعد از روسيه در رديف پايين ترين كشورها باشد و كمترين بازدهي انرژي را داشته باشيم در حالي كه دولت پذيرفته ۴ درصد مصرف انرژي پايه با رشد هشت درصدي كم شود و ما ۷۲ ميليون تن كربن را كاهش دهيم اما بر اساس برنامه ششم توسعه و دستور رهبري بايد تا ۷۳۲ ميليون تن كاهش كربن مي داشتيم اما اين امر  هم محقق نشده است.

كلانتري در ادامه گفت: از نظر ما در محيط زيست هر صنعتي كه بخواهد توسعه پيدا كند، هر جاده، راه آهن و بندري كه مي خواهد ساخته شود اگر ضوابط محيط زيست را رعايت كند بلامانع است اما بدون ضابطه نمي توان هر كاري كرد.

وي اضافه كرد: نيروگاه شيهد رجايي اگر در شرق تهران ساخته شده بود هيچ آلايندگي نداشت اما چون در غرب ساخته شده به دليل شرايط آب و هوايي اگر از مازوت استفاده كند حدود ۲۰ درصد آلايندگي هواي تهران و كرج را موجب مي شود و امروز كه سوختش به گاز تغيير يافته از اين مشكل رها شده ايم.

رئيس سازمان محيط زيست كشور بيان كرد: وقتي از ۲۰۰ ميليارد مترمكعب آب شيرين كشور ما بيش از ۱۸۰ ميليارد مترمكعب را مصرف كرده ايم و در مدت هشت سال بيش از ۲۵۰ ميليارد مترمكعب اضافه برداشت داريم بايد آيندگان ما را بازخواست كنند كه با نعمت هاي خدادادي چه كرديم.

كلانتري اظهارداشت: در زمان رياست جمهوري آقاي رفسنجاني سالانه ۲.۵ ميليارد مترمكعب اضافه مصرف داشتيم، در زمان خاتمي هشت ميليارد و ۲۰۰ ميليون مترمكعب؛ در زمان احمدي نژاد ۹.۵ ميليارد مترمكعب و در ۵ سال دوره آقاي روحاني بيش از ۸ ميليارد مترمكعب اضافه برداشت آب داريم و حق آيندگان را امروز مصرف كرده ايم.

رئيس سازمان محيط زيست كشور اظهارداشت: براي توليد يك كيلو هندوانه ۴۰ كيلوگرم آب مصرف مي شود در حالي كه براي توليد يك كيلو گوشت قرمز ۱۵ هزار كيلو آب مصرف مي كنيم و در واقع براي يك ميليون تن گوشت قرمز سالانه ۱۵ ميليارد مترمكعب آب مصرف مي شود و با اين روش قرار نيست هر چيزي را هوس كرديم توليد كنيم و آيندگان دچار بحران شوند.

وي اضافه كرد: هر چيزي اصولي دارد و نمي توان هر جا دلمان خواست جاده و راه آهن، بندر و كارخانه و دامداري بسازيم و اگر يك نماينده خواست به منطقه خودش رسيدگي كند جاده اي بسازد كه مطالعه زيست محيطي نداشته باشد و آيندگان را دچار چالش و بحران كند.

كلانتري اضافه كرد: ما در محيط زيست بايد جوابگوي آيندگان باشيم و نگذاريم صنايع آلاينده و كارخانه هاي فولاد قديمي و فرسوده وارد كشور شود و آبهاي ما را نابود كند در حالي كه مي توانيم صنايع هاي تك و كم آب را در كشور توسعه دهيم.

وي در خصوص توليد زباله هم گفت: هر ايراني روزانه ۸۰۰ گرم زباله توليد مي كند در حالي كه اگر الگوهاي مصرف رعايت شود مي توانيم اين وضعيت را ساماندهي و مديريت كنيم.

كلانتري در خصوص وضعيت جاده هاي استان قزوين اظهارداشت: خوشبختانه تميزترين جاده هاي كشور در قزوين قرار دارد و وضعيت زباله هاي كنار جاده در استان شما بسيار كم و آلودگي بسيار پايين است و اين ظرفيت را داريد كه بعنوان تميزترين استان كشور از نظر زباله و محيط زيست معرفي شويد.

وي اظهارداشت: مسائل مطرح شده از سوي نمايندگان و استاندارمحترم در خصوص جاده هاي قزون به تنكابن و رحيم آباد به استان گيلان را بررسي مي كنيم و هرجا كه مشكل با اصلاحي رفع شدني بود همكاري مي كنيم.

رئيس سازمان محيط زيست كشور اضافه كرد: عملكرد استان در بخش زباله و پسماند خوب بوده اما انتظار داريم در بخش آب هم عملكرد بهتري داشته باشيد و از اضافه برداشت چاههاي مجاز هم جلوگيري كنيد.

وي گفت: بيش از ۳۵۰ هزارحلقه چاه غيرمجاز در كشور داريم كه مصرف آنها بالغ بر ۷.۵ ميليارد مترمكعب است در حالي كه برداشت اضافه از چاههاي مجاز كشور از ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون مترمكعب هم فرارتر رفته است.

معاون رئيس جمهور بيان كرد: محيط زيست در خدمت مردم، دولت و آيندگان است و به توسعه در چارچوب ضوابط اهميت مي دهيم اما مي خواهيم ثروت هاي كشور براي نسل هاي آينده هم باقي بماند.

Powered by Tetis PORTAL