J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
16 دي 1394 14:32:25
قزوين آماده سفر رييس جمهورمي شود.

قزوين آماده سفر رييس جمهورمي شود.

مديران، مقدمات سفر رئيس جمهور به قزوين را فراهم كنند.

  به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، جلسه ي شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان در سالن جلسات حوزه استاندار با حضور فريدون همتي استاندار ، محمد رضا صالحي دبير ستاد كاروان تدبير و اميد ، ابوالفضل ياري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونين استاندار و و مديران دستگاههاي اجرايي استان در سالن جلسات حوزه استانداربرگزار گرديد.

  ابتدا در اين جلسه ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن معرفي آقاي محمد رضا صالحي، ­دبير ستاد كاروان تدبير واميد به مديران دستگاههاي اجرايي، تبيين وظايف دستگاههاي اجرايي درانجام مقدمات سفر رياست محترم جمهوري به استان را مطرح و اظهار داشت : مديران دستگاه هاي اجرايي بايد مقدمات سفر رييس جمهوري را به قزوين فراهم نمايند .

  در ادامه ي جلسه محمد رضا صالحي دبير ستاد كاروان تدبير و اميد اظهار داشت: با توجه به مشكلات ناشي از تحريم و بدهي هاي گذشته دولت درشصت سال اخير، درآمدهاي دولت درپايين ترين سطح حتي كمتر اززمان جنگ بوده است.

وي گفت: بعد از ۱۲سال شاهد برداشته شدن PMD هستيم كه اين موضوع از سه منظر سياسي، اقتصادي و فني قابل بررسي است. از نظر سياسي، هم مجلس و هم رهبري بر اجراي برجام صحّه گذاشتند و كنگره آمريكا هم آن را تاَييد كرده و از نظر فني در مرحله راستي آزمايي است و از نظر اقتصادي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

درآمدهاي دولت در كمترين حد ممكن است/ نيازمند همكاري بخش خصوصي هستيم.

   وي بيان داشت: با شوك ارزي در سال ۹۰ و ۹۱ به بانكها ، موجب شد بانكها درجايگاه واقعي خود قرار نگيرند و به دليل نارسايي در تاَمين منابع مالي ، نقد نشدن سرمايه هاي آنها و كاهش درآمدهاي نفتي كه در ۶۰ سال اخير بي سابقه بوده باعث شده كه بانكها قادر به حل مشكلات اقتصادي نباشند.

  وي گفت: خروج ازرشد منفي سالهاي ۹۱ و ۹۲ بسيار سخت و پيچيده است و انباشت بدهي به نظام بانكي و تاَمين نشدن تسهيلات واحدهاي اقتصادي امروز مشكل ساز شده است.

تكيه به منابع دولتي بسيار شكننده است.

  وي اضافه كرد: درحوزه اقتصادي، كشور دچار بيماري هلندي شده زيرا براي خروج از اين وضعيت بايد سراغ بخش خصوصي برويم و بپذ يريم رونق اقتصاد و اشتغال دركشور بستگي به مشاركت و همكاري سرمايه گذاران دارد.

  صالحي گفت: اگررهمنودهاي هشت ماده اي مقام معظم رهبري را اجرا كنيم در كنار مبارزه جدي و همه جانبه با فساد اقتصادي با رعايت اخلاق مي توانيم به نتيجه برسيم. وي افزود: مبارزه با فساد و رعايت اخلاق اسلامي ضروري است و در اين مسير نبايد به اتهام و انگ زدن متوسل شويم تا به اهداف خود دست يابيم.

گشايش هاي برجام در حوزه اقتصاد مهم و تاثيرگذار است.

   صالحي تصريح كرد: امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي، خارج شدن صادرات غيرنفتي از محدوديت كشورهاي هدف، واردات تكنولوژي نو، دسترسي به فناوري هاي جديد مورد نياز با يك ششم هزينه براي گشايش بانكها، كاهش هزينه هاي مبادلاتي با برقراري ارتباط مستقيم با بانك هاي بين المللي و كاهش ريسك از ديگر دستاوردهاي اجراي برجام است.

    دبيرستاد كاروان تدبير و اميد تصريح كرد: اجراي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده با داشتن ويژگي درون زايي و برون گرايي كه توليد با هدف صادرات و رشد اقتصادي براساس رشد توليد پيش بيني شده مي تواند مشكلات اين حوزه را برطرف كند.

  وي بيان كرد: مديران دستگاه هاي اجرايي بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي كنند و آن را جدّي بگيرند تا بتوانيم گامي در اين مسير برداريم و چالش ها و دغدغه ها را كاهش دهيم.

قزوين آماده سفر رئيس جمهور مي شود/ سفر به استانها با هدف ديدار با مردم است.

   وي افزود: تاكنون 22سفر به استان كشور صورت گرفته است و اميدواريم درسفر به قزوين دستاوردهاي خوبي براي مردم منطقه داشته باشيم.  

   صالحي گفت: نمي خواهيم عوام فريبي كنيم و با مردم صادق هستيم و اعلام مي كنيم سفر رئيس جمهور به استانها براي حل مشكلاتي كه نيازمند كارشناسي است صورت نمي گيرد بلكه مهمترين هدف ديدار با مردم و تسريع و تسهيل در اجراي پروژه ها و كمك به توسعه مناطق است.

  وي يادآورشد: درسفر رئيس جمهور هيچ مصوبه اي نخواهيم داشت زيرا براي توسعه استانها بايد كارشناسي و دقيق عمل كنيم تا به تصميم سازي دولت و رئيس جمهور كمك گردد . حتي يك تصميم درست و يك يا چند طرح محدود اما كارساز اجرا شود بهتراز وعده غيرعملي و مصوباتي است كه اجرا نشود و يا براي دولت هاي آينده مشكل سازشود.

 مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور تصريح كرد: رئيس جمهور در سفر به استانها هيچ مصوبه اي نخواهد داشت و سفر ايشان فقط به مركز استان خواهد بود و هيئت دولت سفر نخواهد كرد. اما تعدادي از وزرا به نمايندگي در شهرستانها حضور خواهند يافت تا مسائل مردم را بررسي كرده و به جمع بندي مناسبي براي تصميم گيري برسند.

۲۱۴ هزار ميليارد تومان وعده دولت قبل/ تحقق مصوبات قبلي ۱۸ سال طول مي كشد.

   صالحي اظهارداشت: حدود ۳۱ درصد وعده هاي دولت قبلي عملي شده و در استان قزوين هم از چهار هزار و ۳۶۴ ميليارد تومان وعده داده شده حدود يك هزار و ۴۱۶ ميليارد تومان محقق شده كه معادل ۳۲ درصد است.

   صالحي گفت: البته تحقق مصوبات در برخي استانها تا ۸۰ درصد هم رسيده اما ميانگين عملي شدن وعده ها حدود ۳۲ درصد است اما دولت يازدهم هيچ وعده اي كه نتواند اجرا كند را نخواهد داد.

   وي اضافه كرد: دولت يازدهم تاكنون به ۷۰ درصد از وعده هاي خود عمل كرده و رويكرد رئيس جمهور و دولت اين است كه وعده كم باشد اما هرچه گفت آن را عملي كند.

سفر رئيس جمهور به مركز استان است.

   صالحي اضافه كرد: رئيس جمهور فقط به مركز استان سفر مي كند و با مردم ديدار عمومي خواهد داشت و يك نماينده در سطح وزير و يا معاون وزير به شهرستانها خواهند رفت كه فرمانداران    مي توانند با در نظر گرفتن نيازها، مشكلات و اولويّت ها براي سفر وزرا اولويّت خود را اعلام كنند.

   وي بيان كرد: هيچ مصوبه اي در سفرهاي استاني نخواهيم داشت اما در تفاهم نامه بين حوزه هاي اجرايي و سازمان مديريت پروژه هاي نيمه تمامي كه با تزريق اعتبارات بتوانند تكميل شوند در اولويت قرار مي گيرند.

   صالحي اظهارداشت: هر طرحي كه با داشتن كد ملي و مجوز زيست محيطي با احتساب افزايش ۲۰ درصد هزينه ها و بودجه سالهاي ۹۵ و ۹۶ بتواند تكميل شود مي تواند در اولويّت فهرست ارائه شده به رئيس جمهور باشد.

۱۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي طرح هاي مهم پيش بيني شده است  .  

  صالحي بيان كرد: در بخش تسهيلات هم پيش بيني هايي شده كه حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان براي طرح هاي مهمي كه دستگاه ها ارائه كنند و براي توسعه استان و منافع عمومي تاثيرگذار باشند اختصاص خواهيم داد . دستگاههاي اجرايي جهت اخذ تسهيلات بايد براي آن برنامه و طرح داشته باشند.

نامه مكتوب در سفر رئيس جمهور منسوخ شده است/ مردم با ۱۱۱ تماس بگيرند.

   صالحي اظهارداشت: ارائه نامه هاي مكتوب در گذشته آسيب شناسي شده و پيامدهاي زيادي داشته و مورد سوء استفاده برخي قرار گرفته و اعتقاد داريم بايد شاَن مردم حفظ شود .

   وي اضافه كرد: بايد فرهنگ سازي كنيم و رسانه ها كمك كنند تا مردم براي طرح مشكلات خود با تلفن شماره ۱۱۱ تماس بگيرند و مطمئن باشند به همه آنها رسيدگي خواهد شد.

   صالحي اظهارداشت: در سفر رئيس جمهورسامانه ۱۱۱ راه اندازي نموده و تلاش مي كنيم ۳۰۰ اپراتور به صورت شبانه روزي درخواست هاي مردم را ثبت و ضبط كنند .

   در پايان اشاره داشت: دولت به تعهدات دولت هاي قبلي پايبند است و براي اجرايي شدن همه آنها اقدام خواهد كرد اما خودش هيچ وعده اي را كه قادر به انجامش نباشد به مردم نخواهد داد تا براي آيندگان مسئوليت جديدي ايجاد نكند.
 

Powered by Tetis PORTAL