J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
15 مهر 1394 11:11:21
افتتاح دفتر مجمع مشورتي استان باحضور استاندار و مشاورمعاون رئيس جمهور

با حضور مشاور معاون رئيس جمهور

دفتر انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان افتتاح شد.

طي مراسمي با حضور استاندار، مشاور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جمعي از مديران دفتر انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان به بهره برداري رسيد. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين ، با حضور مرتضي روزبه استاندار، مهندس شجاع مشاور معاون رئيس جمهور ، ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،ايوب رحيمي معاون سياسي و امنيتي استاندار، منوچهر حبيبي معاون عمراني استاندار، جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي و نخبگان استان ، دفتر انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان و دفتر مجمع مشورتي رشد و توسعه استان افتتاح شد. مرتضي روزبه استاندار قزوين در اين مراسم ابتدا با بيان اينكه داشتن يك مجموعه و هسته اي فارغ از مسائل روزمره و سياسي كه به امر رشد و تعالي استان بپردازد، دغدغه ي جدي ما از گذشته بوده تصريح كرد: متأسفانه عدم وجود ثبات مديريتي در سيستم اجراي كشور، بسياري از ايده هاي خوب با يك تغيير به فراموشي سپرده مي شود. وي ادامه داد: وجود يك هسته اي علمي تشكل كه صاحب نظران و نخبگان درآن ثبات داشته باشند و در كنار فراز و نشيب هاي سياسي به مسائل مهم توسعه منطقه اي بپردازند مي تواند اين ضعف را جبران كند.  استاندار تشكيل مجمع رشد و توسعه استان را اقدامي مبارك از سوي دكتر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دانست و اظهار داشت: با اين تدبير سعي شده است كه خلاء مديريتي و ضعف هاي اجرايي با مشاوره اين مجمع و افراد نخبه و صاحب نظر پر شود و در استان اين آمادگي وجود دارد كه نهايت استفاده را از اين ظرفيت ها ببريم .  روزبه با اشاره به اينكه چالش هاي پيش رو بسيار جدي است گفت: همه حركتهاي ما طي سي سال گذشته اين گونه بوده كه اثر محسوس در زندگي مردم داشته باشد و بايد با وجود شرايط سخت حاكم ، تصميمات و فعاليت ها معطوف به نتيجه شود و مردم آن را در زندگي خود احساس كنند. استاندار در ادامه به معضل بيكاري دركشور اشاره و تصريح كرد: با توجه به سم پاشي هاي دشمن و بهره گيري از شبكه هاي مختلف تصويري و فضاي مجازي، سيل جمعيت بيكار اگر مديريت نشود يك تهديد براي نظام است.  وي با بيان اينكه امروز لازم است از تجربيات موفق مديريتي در دنيا استفاده كرد اظهار داشت: استفاده از ظرفيت اقتصادي مناطق مختلف كشور، فراهم نمودن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، اعتماد سازي و استفاده از ظرفيت نخبگان كشور ، از جمله اقدامات مهم است كه بايد در جهت رشد و توسعه كشور از آن بهره برد. روزبه با اشاره به اينكه با تشكيل مجمع مشورتي رشد و توسعه استان ، شرط لازم براي اين كار فراهم شده است افزود: اما اين سهم شرط لازم است و شرط كافي بستگي به خود اعضاء مجمع بستگي دارد كه بتوانند در عمل با خرد ورزي و ايده هاي خود آن را اثبات كنند. استاندار در ادامه تأكيد كرد: مجموعه مديران استان موظفند از نظرات و ايده هاي كه از سوي مجمع مطرح مي شود بهره گيري و در تصميمات و جلسات خود از آنها نيز دعوت بعمل آورند. وي درپايان به انتصاب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اشاره و اظهار داشت: ايشان با توجه به اينكه فعاليت كاري خود را از ابتدا از سازمان به صورت تخصصي دنبال كردند و با عنايت به شناختي كه بصورت جز از فضاي استان دارند بهترين انتخاب بودند و بايد همه مديران و مجمع مشورتي از اين ظرفيت حداكثر استفاده را ببرند . در اين مراسم شجاع مشاور معاون رئيس جمهور سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به شرايط حاكم در جريان انتخاب دكتر روحاني به عنوان رئيس جمهور و همراهي همه دوستان در اين اتفاق و رويداد مهم ، اظهار داشت : دولت تدبير و اميد در شرايطي مستقر شد كه ،  وضعيت بسيار نگران كننده اي در كشور به دليل عملكردهاي ضعيف در سياست هاي داخلي و خارجي در كشور حاكم بود.  مشاور معاون رئيس جمهور با بيان اينكه در چنين وضعيتي كابينه دولت با حضور افراد متخصص و مجرب شكل گرفت افزود : رئيس جمهور از افرادي ارزشمند و مديران  توانمند در كابينه خود نهايت بهره را برد.  شجاع در ادامه با مقايسه وضعيت اقتصادي كه در گذشته در كشور حاكم بود با وضعيت كنوني گفت : افزايش قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي كشور و همراهي كامل مجلس،  فرصت هاي استثايي بود كه در دولت قبل از آن به عنوان يك فرصت استفاده نشد.   وي تصريح كرد امروز با توجه به كاهش قيمت نفت و درآمدهاي كشور با تدبير و استفاده از تمام ظرفيت ها ،  شاهد كنترل تورم و رشد اقتصادي هستيم كه نشان دهنده تخصص و نهايتا بزرگواري مديران و مسئولين است كه در چنين شرايطي در حال فعاليت هستند.  مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه دولت در ماه هاي اول حتي توان پرداخت حقوق كارمندان خود را هم نداشت اظهار داشت: در چنين شرايطي دست به چاپ اسكناس و سكه نزد در صورتيكه در گذشته شاهد اينگونه اتفاقات بوديم كه نتيجه آن هم افزايش تورم بود. شجاع بابيان اينكه چند ماهي كه د رپيش رو داريم بسيار سرنوشت ساز است افزود با تمام مشكلات موجود و پيشبرد اهداف دولت در چنين شرايطي كه دولت سعي مي كند از تمام ظرفيت هاي داخلي و خارجي استفاده كند برخي افراد خود را مخالف دولت مي دانند سنگ اندازي مي كنند و نمي گذارند كارها به صورت عادي طي شود.

Powered by Tetis PORTAL