J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
27 خرداد 1399 9:28:3
از ظرفيت پيمانكاران بومي در پروژه هاي استاني استفاده شود

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار قزوين گفت: با توجه به وجود پيمانكاران و مشاوران بومي در سطح استان بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا از اين ظرفيت در پروژه هاي استاني استفاده شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين؛ علي فرخزاد در جلسه شوراي فني استان كه در سالن جلسات مديريت بحران استانداري برگزار شد گفت: پيمانكاران و مشاوران غير بومي شناخت درستي از استان ندارند و به همين دليل باعث افزايش هزينه هاي پروژه ها مي شوند.

وي با اشاره به اجراي همزماني چند طرح توسط يك پيمانكار افزود: اين اقدام باعث كاهش كيفيت كار شده و از طرف ديگر هم  بايد تلاش كنيم تا از ظرفيت مهندسان بيكار استاني نيز استفاده گردد.

معاون عمراني استانداري قزوين آموزش و ارتقاي توان اجرايي استادكاران را ضروري دانست و گفت: عليرغم تاثير دوره هاي آموزشي در ارتقاي كيفيت پروژه ها، درصدبالايي از حوادث ساختماني به دليل عدم آموزش صحيح نكات ايمني بوده و همه در قبال آن مسوول هستيم.

فرخ زاد با تاكيد بر اينكه كارت مهارت فقط براي رعايت مسائل تخصصي نبوده و به نوعي ضمانت اجرايي و اخلاقي استادكار محسوب مي شود، افزود: اگر استادكاران به تعهدات خود عمل نكرده و كارت مهارتشان ابطال شد، نمي توانند از مزايايي چون بيمه بهره مند شوند.

معاون عمراني استاندار قزوين صدور كارت بيمه و ساماندهي استادكاران را دستاورد مهمي دانست و يادآورشد : خيلي از اين افراد عليرغم فيلترهاي اعمال شده واجد شرايط نيستند و ضروري است تمهيداتي در نظر گرفته شود كه تنها واجدين شرايط از اين ظرفيت استفاده كنند.

مدير نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هم در اين جلسه گفت: اولين دوره آموزشي تربيت مديران انرژي استان برگزار شده و در دستورالعمل اجرايي آن نيز به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

پريسا احمدپور اضافه كرد: در اين دوره ي آموزشي بيش از 30 كارشناس شركت هاي داراي صلاحيت تائيدشده در كارگروه انرژي استان حضور داشتند.

وي اظهار داشت: دوره ي آموزشي مهارت براي كارگران و استادكاران صنعت نيز بايد در الويت قرار گيرد و آنان را براي شركت در اين دوره ترغيب كنيم.

 

 

Powered by Tetis PORTAL