J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
26 دي 1394 8:54:0
برگزاري دومين نشست عمومي كاركنان با رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان قزوين
وظيفه سازمان مديريت شفاف سازي بر محور برنامه است.

   به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان قزوين دومين جلسه ي عمومي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين با حضور ابوالفضل ياري، رييس سازمان، معاونين، مديران و همكاران سازمان در سالن جلسات باقرالعلوم (مديريت بحران دراستانداري)برگزار گرديد.

   ابتدا ابوالفضل ياري ضمن تقدير وتشكر از زحمات كليه همكاران، هدف از اين نشست را وفاق و همدلي و هفكري بين همكاران دانسته واظهار داشت؛ با توجه به قابليتها و توانايي كه بين همكاران وجود دارد توقع براين است كليه همكاران جهت بهبود كيفيت و ارتقاء سازمان نهايت انگيره و تلاش مجدانه را داشته باشند.

    ابوالفضل ياري افزود: در حال حاضر مهمترين مسئله براي سازمان تلاش مجدانه ي همكاران به همراه برنامه و نظم و انضباط كاري در سازمان است. كارمندان سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد در سطوحي كه هستند توانمند، كارشناس و الگويي براي بقيه خصوصاً دستگاههاي اجرايي باشند كه ما موظّفيم در اين راستا فرهنگ سازي كنيم.

   وي بيان داشت: تنها چيزي كه ما را بين دستگاههاي اجرايي متمايز مي كند انسجام و همدلي و داشتن بدنه ي كارشناسي است وبايد از اينرو وحدت، همدلي و آرامش در سازمان حاكم باشد. ايشان افزودند: با توجه به اينكه اعتماد بيروني و دروني كه نسبت به سازمان شكل گرفته است بايد نقطه قوّت بين كارشناسان سازمان تقويت شود چرا كه موظّفيم جايگاه و موقعيت سازمان صيانت را كنيم.

   وي تصريح كرد: گاهاً غرور و خودبيني و نقاط قوّت باعث آسيب پذيري يك مجموعه مي گردد وما بايد نسبت به اين مسئله دقت و با احتياط عمل نموده و همه امورات را براساس سعه ي صدر دنبال كنيم ،بزرگ ببينيم و بزرگ بيانديشيم.

    در ادامه ياري اظهار داشت : كليه همكاران بايد در امر مطالعه و كتابخواني ترغيب و تقويت شوند و سعي كنند همكاران درگير امرنوشتن شوند چرا كه اساس امور سازمان درامر نوشتن و مطالعه نمودن است.

  ايشان تأكيد نمودند: هر فردي كه در هر سطحي از جايگاه سازمان قرار دارد بخواهد و بتواند بر مبنا و جايگاهي كه قرار دارد گزارش جامع مطالعاتي به همراه نظرات و ايده هاي نو به سازمان ارائه نمايد، سازمان متعهد مي گردد براساس ارزيابي كارشناسي از كارآنها تقدير ويژه بعمل آورد . چرا كه هدف از اين امرتقويت و ارتقاء توان كارشناسي خود همكاران و سازمان مي باشد.

   ايشان تصريح كردند: سازمان مديريت در حال حاضرنياز به نوآوري و ايده پردازي دارد كه تاكنون در اين راستا در بحث آمايش و اسناد راهبردي ،كارهاي خوب و منسجمي در استان انجام گرفته است و دراين راستا وظايفش را با برنامه شروع كرده است و اعتقاد سازمان بر اين است كه هر چيز و هر كاري بايد پايه آن بر محور برنامه باشد تا در جهت كيفيت و تداوم ارتقاء اهداف سازمان موفق ظاهر شويم.

   در ادامه ايشان بيان داشتند با توجه به فضاي خوبي كه در سازمان حاكم است همكاران بايد نهايت استفاده از اين موقعيت و جايگاه خود را كسب نمايند. وبر اين اساس همكاراني كه خواهان و علاقمند به ادامه تحصيل مي باشند سازمان مطابق قانون، استقبال و همكاري لازم ر ادر اين مسير دارد. چرا كه هدف ارتقاء سطح كيفي و كارشناسي سازمان مي باشد.

   ايشان در بحث پژوهش و مطالعات و آينده پژوهي تصريح كردند: امر پژوهش و مطالعات از موارد و مقوله مهم در سازمان است كه بايد نسبت به اين مورد توجه و دقت ويژه شود. توقع بر اين است كه كليه همكاران در مباحث پژوهشي درگير و فعاليت خاص داشته باشند. وي تاَكيدكرد، آموزش بايد كاربردي و هدفدار باشد و در تمامي حوزه ها بايد بدنه كارشناسي از طريق آموزش تقويت شود.

  ايشان خاطر نشان كردند: سازمان دوره طلايي را دارد سپري مي كند، بهترين موقعيت و فرصت است كه همكاران به منظور ارتقاء سازمان از اين فرصتها نهايت استفاده را ببرند چرا اين فضا و اين موقعيت براي همه و تمامي سطوح كاركنان سازمان فراهم است.

    رئيس سازمان با توجه به در پيش بودن سفر رياست جمهوري به استان خواستار شدند، كليه همكاران درتمامي سطوح با جديّت همكاري ومساعدت لازم را داشته باشند.

   در ادامه ياري رئيس سازمان متذكر شدند با توجه به اينكه در پايان سال حجم وظايف كاري همكاران خصوصاً در حوزه معاونت هماهنگي برنامه و بودجه زياد خواهد شد، توصيه مي گردد با برنامه ريزي وظايف خود را دنبال كنند و با دستگاههاي اجرايي همكاري و مساعدت لازم را داشته باشند، چرا كه دستگاههاي اجرايي از سازمان توقع و انتظار ويژه دارند و ما موظّفيم مستمع خوبي براي دستگاهها باشيم و ارباب رجوعان را به نحو احسن تكريم نمائيم .

   وي در ادامه اشاره داشت: يكي ديگراز وظايف ما در سازمان شفاف سازي بر محور برنامه دولت است و ما بايد طوري عمل كنيم كه دستگاههاي اجرايي نگاه خوب و شايسته نسبت به كاركنان سازمان مديريت داشته باشند.

در ادامه جلسه معاونين و مديران سازمان ، آخرين وضعيت و عملكرد فصل گذشته ي حوزه ي معاونت خود را گزارش نمودند وهمچنين همكاران سازمان نقطه نظرات و پيشنهاد وخواسته هاي خود را در زمينه هاي مختلف كاري با هدف ارتقاء و بهبود كيفيت سازمان مطرح و رييس سازمان پاسخ و رهنمودهاي لازمه را درحوزه هاي مختلف كاري ارائه نمودند .

در پايان جلسه با توجه به مقام نخست حوزه معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين در كشور، از كاركنان اين معاونت به همراه لوح توسط رئيس سازمان تقدير بعمل آمد.

Powered by Tetis PORTAL