J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
9 آذر 1396 11:13:56
زير ساخت هاي لازم براي ايجاد هاب لجستيك منطقه در قزوين وجود دارد

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازي گفت:قزوين با داشتن راههاي مواصلاتي مهم و كشاورزي و صنعت شاخص ميتواند به عنوان هاب لجستيك منطقه سهم خود را از ارزش افزوده بگيرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت  امير اميني در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان قزوين افزود: قزوين مي تواند در يك هاب لجستيك در كشور نقش مهمي در ايجاد ارزش افزوده از ترانزيت كالا ايجاد كند و در اقتصاد كشور موثر باشد.

وي ادامه داد: گذشته قزوين و داشتن موقعيت استراتژيك قرار گرفتن در كريدورهاي شمال به جنوب اين فرصت را ايجاد كرده تا بتوان از ظرفيت هاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي اين منطقه براي اجراي طرح هاي ملي بهره برد.

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: بيش از ۴۰ درصد زندگي مردم با وزارت راه در ارتباط است و معاونت حمل و نقل در اين وزارت خانه براي پاسخگويي به نيازهاي مردم شكل گرفته و برنامه هاي مدوني براي توسعه اين بخش پيش بيني و اجرايي شده است.

وي اظهار داشت: در نقشه تراسيكا كه در اتحاديه اروپا مطرح شده ۱۰ كريدور مهم تعريف شده كه ايران در آن نقش مهمي دارد و بايد از اين فرصت بتوانيم سهم خود را در ايجاد ارزش افزوده از ترانزيت كالا بدست آوريم.

اميني بيان كرد: ۱۰ سند جامع حمل و نقل در كشور تعريف شده كه قزوين به عنوان يك شاهراه ديده شده و مي تواند نقش ملي و منطقه اي ايفا كند اما متاسفانه در اين زمينه نتوانسته ايم نه شبكه حمل و نقل منطقه اي را تعريف كنيم و نه ملي و استاني را و در اين محورها نقش خود را درست تعيين نكرده ايم.

وي يادآورشد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرازي نقش همه استانها را تعريف و تدوين كرده تا بتوانيم ارتباط ايمني در سطح بين المللي برقرار كنيم.

اميني بيان كرد: ۲۵۰۰ كيلومتر شبكه ناقص تحت سرويس پايين در ارتباط با مرز داريم كه اين مشكلات بايد برطرف شده و نيازها تامين شود.

وي گفت: مجموع درآمد مستقيم از ترانزيت كالا در سال ۹۴ حدود ۷۹۰ ميليون دلار بوده كه حدود ۲۹۰ ميليون دلار از شبكه ريلي و ۵۰۰ ميليون دلار از حمل و نقل جاده اي بدست آمده كه به نظر مي رسد در ايجاد ارزش افزوده سهم كمي داريم.

اميني اظهارداشت: به جاي جابجايي كالا بايد به فكر ايجاد ارزش افزوده از ترانزيت كالا در كريدور شمال به جنوب باشيم كه در اين ميان در سال ۲۰۱۵  مجموع تجارت شرق اسيا ۴۰۰ ميليارد يورو بود كه ۱۰ درصد آن از جاده ها صورت گرفته معادل ۴۰ ميليارد يورو كه سهم عبوري از كشور ما كمتر از هشت درصد بوده است.

وي بيان كرد: به دليل پيچيدگي و تنوع نيروهاي دخيل در كشورمان به نظر مي رسد بارها از ايران گريزان است و قزوين اين ظرفيت را دارد كه به «هاب لجستيك» منطقه تبديل شود و در ارزش افزوده سهم خود را پيدا كند.

معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي اضافه كرد: قزوين به دليل موقعيت استراتژيكي كه دارد مي تواند در مسير شرق اسيا به سمت اروپا مي تواند نقش مهمي ايفا كند و اگر بتواند كالاهايي كه از كره، چين و مواد خامي كه از ژاپن مي ايد دريافت كرده و به محصول تبديل كند و در يك بازار جمعيتي ۲۰۰ ميليون نفري اجناس خود را فروخته و سهم ارزش افزوده خود را دريافت كند.

وي بيان كرد: براي تحقق اين امر بايد دنبال سرمايه گذار بخش خصوصي باشيم تا هاب لجستيك در قزوين ايجاد شود اما بايد تعريف خود را داشته باشيد و اگر مي خواهيد نقش منطقه اي ايفا كنيد بايد براي اسكان و اشتغال ۴۰ هزار نفر و در سطح ملي براي ۱۰ هزار نفر برنامه ريزي كنيد.

اميني گفت: داشتن محصولاتي در رتبه هاي يك تا ۵ كشوري ايك فرصت خوب است اما نتوانسته ايد بازارهاي اصلي را از اين محصول اشباع كنيد و در بازارهايي مانند روسيه حضور فعال داشته باشيد كه با كمك اتاق بازرگاني اين خلاء بايد جبران شود.

وي در ادامه گفت: در حمل و نقل عمومي نتوانسته ايم سهم خوبي را به خود اختصاص دهيم كه در اين راستا آمارها نشان مي دهد در سال گذشته بيشترين ترد با ثبت ۱۵ ميليون تردد انجام شده كه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار خودور در بزرگراه و آزاد راهها، دو ميليون تردد در راههاي اصلي و ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تردد توسط خودروهاي شخصي سواري و وانت صورت گرفته و تنها ۳۰۰ هزار ترد مربوط به خودروهاي عمومي مانند اتوبوس و كاميون و تريلر بوده است.

اميني بيان كرد: در استان قزوين با جابجايي ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار تن كالا فقط ۲۴۰ هزار تن آن با شبكه ريلي بوده و از مجموع دو ميليون و ۲۰۰ هزار مسافر حدود ۶۶۰ هزار نفر با راه آهن جابجا شده اند كه اين سهم بسيار ناچيز است.

وي اظهارداشت: اين آمار نشان مي دهد قزوين در هاب لجستيك نتوانسته از ظرفيت ريلي خود بخوبي استفاده كند لذا توسعه شبكه ريلي و دو خطه و چهارخطه كردن راه آهن بايد در اولويت باشد.

اميني بيان كرد: استان قزوين در حمل و نقل حومه اي و مترو مي تواند جايگاه خوبي پيدا كند و در توسعه حمل و نقل كشور و اقتصاد منطقه نقش بيشتري را ايفا كند

 

Powered by Tetis PORTAL