J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
22 اسفند 1397 10:10:59
نظارت بر اجراي سنجش رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي

معاون آمار و اطلاعات و معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين از اجراي طرح سنجش رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سيد منوچهر حياتي معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين طي بازديدي كه در روز گذشته صورت گرفت، گفت: طرح سنجش رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي با مشاركت 10 پرسشگر در 24 دستگاه اجرايي منتخب استان اجرا مي شود.

وي افزود: اين طرح با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و مركز آمار ايران در سطح كشور به اجرا درآمده است.

حميد حبيبي معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هم در اين بازديد اظهار داشت: اين طرح به استناد بند(6) ماده(18) تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري اجرا مي شود و تا 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وي اضافه كرد: طرح سنجش رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي از 11 اسفندماه اجرا شده است.

Powered by Tetis PORTAL