J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
13 خرداد 1395 13:25:44
سمينار تخصصي ظهور مدل جديد كسب و كار در شرايط پسا تحريم

سمينار تخصصي" ظهورمدل جديد كسب و كار در شرايط پسا تحريم " به همت سازمان مديريت و برنامه ريزي در استان قزوين برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، سمينار تخصصي" ظهورمدل جديد كسب و كار در شرايط پسا تحريم " باحضور پروفسور سيّد صدرالدين نجاتي ، ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونين استانداري، مديران دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران، بخشداران وصاحبان واحدهاي صنعتي به همت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان قزوين برگزار گرديد.

   پرفسور سيّد صدرالدين نجاتي در اين سمينار گفت: مديريت يارانه، اصلاح تفكّر مديران، اجراي كامل اصل ۴۴ و واگذاري امور به بخش خصوصي، كوچك و چابك شدن دولت بهترين راهكار براي تحوّل دراقتصاد كشور است. 

   وي افزود: در شرايطي كه بسياري از صنايع غذايي، خودرو سازي و معادن درجهان امروز اقتصادي و سودآور هستند اما متاُسفانه به دليل سوء مديريت دركشور ما ضررده عنوان مي شوند كه بايد دولت با تدبير درست به آنها كمك كند.

   نجاتي با بيان اينكه با توجه به شرايط اقتصادي كه در كشور داريم بايد از واحدهاي بزرگي كه اشتغال و درآمد ايجاد كرده اند حمايت كرد تصريح كرد : در يك روش غلط و ناكارآمد اعتبارات حمايتي را به كساني داده شده است كه در شرف ورشكستگي و تعطيلي هستند، درحاليكه اينها قادر به رقابت نيستند.

وي بيان كرد : كمك به واحدهاي مشكل دار هم روش و شيوه خاص خود را دارد و بايد به گونه اي باشد كه مشكلات برطرف شود و به يك واحد فعّال تبديل شوند و به هدف و سود مناسب برسند در غير اين صورت اگر مشكلات اين واحدها بعد از تزريق منابع مالي باقي بماند و يا بيشتر شود ما بيت المال را هدر داده ايم.

    استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: مدل كسب و كار درايران قديمي است و بايد مدل هاي جديد و موفق را كه تجربه شده به كار گيريم تا بتوانيم به شرايط بهتري برسيم و اگر بخواهيم با همين شيوه ها كه قديمي است كار كنيم شرايط بهبود نخواهد يافت.

   نجاتي اظهارداشت: بازار بسته رقابتي موجب تنبلي نيروها و حتي مديران ما شده است لذا نبايد نگران واردات و رقباي خارجي باشيم بلكه در كنار فعاليّت جدّي لازم است با روش هاي مدرن  آشنا شده و در مسير تغيير شرايط حركت كنيم.

   وي اضافه كرد: صنعتگران ما نبايد وابسته به دولت باشند و روي حمايت اين بخش حساب كنند بلكه بايد آنقدر توانمندي داشته باشند كه بتوانند روي پاي خود بايستند و كارآفريني كنند.

    مشاور حوزه مديريت و استراتژيك تصريح كرد: بايد هزينه كنيم تا قابليت بسازيم و تا زماني كه تفكّر خود را عوض نكنيم و موا نع توسعه را از راه برنداريم قادر به رقابت با ديگران نخواهيم بود.

   وي با انتقاد از بي توجهي به مشتري مداري در كشور اظهارداشت: مشتري مداري در ايران عاجز است و كارخانه هاي خودروسازي با ۱۰۰ هزار كارگر به اندازه ۳۰ هزاركارگر هم كار نمي كنند و كيفيّت توليد آنقدر پايين است كه مشتري به كالاي خارجي گرايش و رغبت بيشتر دارد و تداوم اين روند در اقتصادكشورآسيب رسان است.

   نجاتي بيان كرد: وقتي مديريت ها بر اساس حاشيه سازي و سياسي بازي است و تا زماني كه ساختار سازماني ما در ادارات و كارخانه ها قديمي است نبايد انتظار داشته باشيم كيفيّت توليدات و بهره وري ما در كشور بالا برود.

   كارشناس اقتصادي يادآورشد : هنوز ما بلد نيستيم ساختار سازماني درستي تعريف كنيم متاُسفانه هركس خودش به هر طريقي كه مي تواند يك مكانيزم و ساختاري تعريف مي كند در حاليكه ما هنوز چشم انداز و استراتژي مدّون و شاخصي براي توسعه نداريم و خصوصي سازي را نيز درست انجام نداده ايم.

    وي اظهارداشت: اگر نتوانيم خصوصي سازي را به درستي پياده و اجرايي كنيم و واگذاري در همين شرايط فعلي از دولت به مديران دولتي باشد، اقتصادي به مانند يونان را تجربه خواهيم كرد و آسيب خواهيم ديد.

   نجاتي تصريح كرد: اجراي اصل ۴۴ بايد سرعت گيرد و پرداخت يارانه در اختيار مصرف كننده قرار گيرد نه توليدكننده،  اما متاُ سفانه به دليل سياست غلط در كشور هم به ميلياردرها يارانه مي دهيم و هم به افراد نيازمند، لذا شكوفايي اقتصاد معنايي ندارد به همين دليل در چنين شرايطي حذف يارانه منطقي است.

    وي اشاره كرد: اقتصاد كشور كارآمد نيست و تا خصوصي سازي به معناي كامل صورت نگيرد و روش ها تغيير نكند نمي توانيم به نيازهاپاسخ دهيم زيرا در حال حاضر دولتي ها قادر به خصوصي سازي نيستند و چون ذي نفع هستند نتيجه كار خوب نبوده است.

   نجاتي اظهارداشت: مسير خصوصي سازي در كشور بايد شفّاف و مدّون شود و با استفاده از تجربه اين كار كه در ۶۰ كشور عملياتي شده بتوانيم از اين روش براي اصلاح وضعيّت اقتصادي استفاده كنيم.

 عضو بنياد بين المللي اس ام اي اضافه كرد: مديران ما بايد آموزش ببينند و خود را به روز كنند زيرا هر علم ۳ سال عمر مفيد دارد و با آشنايي با روشهاي مدرن مي توان به كارآمدي امور كمك كرد.

   وي يادآورشد: در دو سال آينده ۳۵ تا ۴۰ درصد شركت هاي صنعتي نيمه فعّال و راكد اگر نتوانند خود را به روزكنند مجبور به تعطيلي هستند و ديگر فقط پول و تزريق اعتبار جوابگو نيست زيرا مردم هم باهوش شده اند و ديگر كالاي بي كيفيّت و گران را خريداري نخواهند كرد و حق انتخاب خواهند داشت.

   نجاتي با انتقاد از برخي مديران كه تفكّر سنّتي دارند اظهارداشت: در شرايطي كه هايپرماركت ها دارند به سرعت فراگير مي شوند تا كالاي مرغوب و ارزان دست مشتري دهند متاُسفانه برخي از مديران همچنان با تفكر دفاعي و كپي كاري شرايطي ايجاد كرده اند كه محافظه كاري كنند كه اين امر شديداَ مانع خلاقيّت و ابتكار شده است.

   وي اظهارداشت: سازمان هاي دولتي ما درون محور شده اند و تحمّل انسان هاي شجاع را ندارند به همين دليل تفّكر جديد در نيروها ايجاد نمي شود و حقوق بر اساس خدمات و ارزش كار نيست و تا زماني كه روش ها اصلاح نشود نبايد انتظار تحوّل داشت.

  وي گفت: بسياري از مديران حاضر نيستند تفكّر جديد را بپذيرند و نيروهاي جديد و خلاّق را با منزوي كردن به افرادي چاپلوس و تنبل مي آورند در حالي كه جوانان ما شايستگي و استعدادهاي زيادي دارند و مي توانند در شرايط خاص به تحّول كشور كمك كنند.

   نجاتي گفت: در مدل جديد كسب و كار بايد طرّاحي بازار و روان شناسي مشتري داشته باشيم و انتخاب محصول با روش بازگشت سرمايه باشد و افزايش بهره وري بالاي ۶۰ درصد، انتخاب برند و هويّت مشتري، قابليت سازي تمامي كاركنان، هم افزايي در مديريت ارائه كالا به مشتري و داشتن برنامه استراتژي عملياتي شود.

   وي بيان كرد: براي ساخت آينده بايد ابتدا خود را متحوّل كنيم و مدل كسب و كار قديمي را دوباره بسازيم و مشتري را كارفرماي خود قرار دهيم كه در اين مسير كاهش حداقل ۳۵ درصد نيروي انساني و جايگزيني نيروهاي كارآمد با افزايش ۳۵درصدي بهره وري ضروري است.

    نجاتي اظهارداشت: بايد با فراراز گذشته و جمع آوري اطلاعات استراتژيك، ارزيابي قابليت ها و  ايجاد دانش استراتژيك و مدل هاي اطلاعاتي قابل استفاده، شرايط را بهبود بخشيم.

   از مؤسسان مركز فنآوري صنعتي و رقابتي در اروپا گفت: آينده جديد برمحور توسعه پايدار اقتصادي برچند اصل استوار است كه سرمايه گذاري خارجي، انتقال دانش فني، فرهنگ، تكنولوژي و مهارت، قابليت سازي نيروهاي جوان و ايجاد سرمايه، خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴، نوآوري و رشد سالم و قابليت سازي در رشد شركت هاي كوچك و اشتغال زايي از جمله آنهاست.

   نجاتي تصريح كرد: به عنوان يك كارشناس و بدون هيچ گرايش سياسي و حزبي و فقط از نگاه اقتصادي بايد گفت با گشايش هايي كه ايجاد شده مي توان گفت: برجام شبيه يك معجزه بود و دكتر ظريف با افتخار توانست در برابر همه كشورهاي مخالف از حق ايران دفاع كند و امروز با گذشت چند ماه شرايط رفع تحريم ها هموار مي شود.

   وي يادآورشد: كشور تركيه به واسطه همين تحريم ها توانست با پول هاي ما رشد كند و اگر تحريم نبود به اين شرايط اقتصادي نمي رسيد ولي امروز قادريم با رفع تحريم و شرايط پسا برجام هم فروش نفت داشته باشيم و هم مواد اوليّه را با شرايط ارزان و بهتري تهيه كنيم و به حمداله درهمين چهارماه اتفاقات بسيار خوبي افتاده كه به منفعت مردم است.

  در پايان زماني براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد كه حاضرين موارد و سؤالات خود را مطرح نمودند.

    لازم به توضيح است سيد صدرالدين نجاتي گيلاني پروفسوراي مديريت استراتژي و سيستم هاي اطلاعاتي و مديريتي، برنده جايزه سلطنتي انگلستان در مديريت راهبردي و استراتژي، يكي از مؤسسين مركز فن آوري صنعتي و رقابتي در اروپا، عضو بنيادي انجمن بين المللي CYBERNETICS، عضو بنيادي انجمن بين المللي SME و عضو بنيادي انجمن بين المللي علوم مديريت است و در حال حاضر مشاور تعدادي از شركت هاي خارجي و داخلي در رابطه با مهندسي مجدد سازماني، تسهيل و ايجاد سرمايه گذاري براي مركز فن آوري صنعتي و رقابتي است.

Powered by Tetis PORTAL